Hony. Secretary

  • Home
  • Hony. Secretary

Hony. Secretaries of Meerut College, Meerut management committee since establishment

S.No. Name Tenure
1 Babu Prahlad Singh 1892 – 1904
2 Babu Raghubir Saran 1905 – 1906
3 Rai Bahadur Lala Ramanuj Dayal 1906 – 1911
4 Hon’ble Rai Bahadur Lala Raghubir Sinha 1912 – 1922
5 Sir Sitaram 1922 – 1934
6 Dr. Bhopal Singh 1934 – 1938
7 Lala Madhusudan Dayal 1938 – 1941
8 Dr. Sir Sitaram 1941 – 1946
9 Seth Rameshwar Prasad 1946 – 1952
10 Seth Prithvinath 1952 – 1955
11 Lala Harihar Prasad 1955 – 1958
12 Sh. Raghubar Dayal Mittal 1958 – 1961
13 Dr. Rajaram Mittal 1961 – 1966
14 Sh.Sultan Singh Jain 1966 – 1969
15 Dr. P.K. Karoli 1969 – 1972
16 Sh. Amichand Jain 1972 – 1978
17 Kunwar Sh. Virendra Singh 1978 – 1981
18 Sh. J.D. Singhal 1981 – 1982
19 Dr. Rajaram Mittal 1982 – 1983
20 Sh. M.P. Bansal 1983 – 1984
21 Sh. Arvind Nath Seth 1984 – 1994
22 Sh. Surendra Pratap 1994 – 2004
23 Sh. Arvind Nath Seth 2004 – 2014
24 Sh. Ram Kumar Gupta 2014 – 2017
25 Sh. Arvind Nath Seth 2017 – 2019
26 Seth Dayanand Gupta 2019 – 2020
27 Dr. Ram Kumar Gupta 2020 – 2021
28 Dr. Om Prakash Agarwal 2021 – Till now
Vocational Courses (Session: 2022-23)